TIP
Ga naar
az Vesalius
- Documenten
Privacyverklaring
Help
Aanmelden
'' is ingesteld als uw startportaal
Wijzigingenpaneel sluiten
Wijzigingen:   APC resistentie: ook EDTA tube afnemen
FV Leidenmutatie: enkel EDTA tube afnemen
BNP: serum tube ipv EDTA tube afnemen
Aldosteron: serum tube dient niet meer snel ingevroren te worden in labo
Aanvraagformulier klinische biologie - Scheikunde-Hematologie ambulant (Versie 2)
Samenvatting

Aanvraagformulier klinisch laboratorium voor scheikunde-hematologie, te gebruiken voor ambulante patiënten

Bekijk document
X