TIP
Ga naar
az Vesalius
- Documenten
Privacyverklaring
Help
Aanmelden
'' is ingesteld als uw startportaal
Wijzigingenpaneel sluiten
Wijzigingen:   Ons eigen formulier en met nieuw logo.
Aanduiden vertrouwenspersoon (Versie 2)
Samenvatting

Formulier om door de patiënt te laten invullen met de bedoeling een vertrouwenspersoon aan te duiden conform de Wet op de rechten van de patiënt.

Bekijk document
X