TIP
Ga naar
az Vesalius
- Documenten
Privacyverklaring
Help
Aanmelden
'' is ingesteld als uw startportaal
Wijzigingenpaneel sluiten
Wijzigingen:   Hemoculturen: indien via katheter, steeds eerste fractie (2-3ml) verwijderen mbv een wegwerpbuis
Afname staal microbiologisch onderzoek (Versie 3)
Samenvatting

Overzicht van de belangrijkste aandachtspunten bij de staalafname voor microbiologisch onderzoek.

Bekijk document
X