TIP
Ga naar
az Vesalius
- Documenten
Privacyverklaring
Help
Aanmelden
'' is ingesteld als uw startportaal
Wijzigingenpaneel sluiten
Wijzigingen:   datum aangepast
Inhoudsopgave
Inhoudsopgave
Afname van midstream bij kinderen. (Versie 3)

Doel

De afname van een midstream urinestaal wordt genomen voor microbiologisch onderzoek, waar men het aantal bloedlichaampjes, mogelijke bacteriën, ... gaat onderzoeken

Definities en begrippen

Midstream urinestaalafname, urinestaalafname, gewassen urinestaal.

 

Wat is midstream urine?
Midstream urine is het middelste deel van de urine bij urinelozing.  Deze wordt gecollecteerd na het reinigen van de omgeving van de plasbuis.


Waarom wordt midstream urine gebruikt?
Voor het microbiologisch onderzoek van urine is het belangrijk dat er zoveel mogelijk storende factoren, zoals huidcellen en huidbacteriën, worden vermeden.  Deze ‘verontreiniging’ is normaal, maar kan het onderzoek van de urine bemoeilijken.  Om een betrouwbaar resultaat te bekomen, is het noodzakelijk dat de urine representatief is aan die in de blaas, dus zonder verontreinigingen door het plassen.


Hoe wordt midstream urine gecollecteerd?
Belangrijk!  Gebruik een steriel potje om de urine te collecteren. Gebruik geen schoongemaakte potjes, er blijven altijd restjes achter die het onderzoek verstoren!

 

Toepassingsgebied

Kinderafdeling, raadpleging, spoedgevallen.

Verantwoordelijke

Een afnemen van een urinestaal is voorbehouden aan de beoefenaars van de verpleegkunde en in de lijst van de technische verpleegkundige handelingen opgenomen als een B2-handeling die verband houdt met het stellen van diagnose en waarvoor een voorschrift van de arts vereist is (K.B. 18 juni 1990)

Indicatie

Voorschrift van de arts

Contra-indicaties

Geen

Benodigd materiaal

-           Benodigdheden voor intiem toilet

-           Ontsmettingsmiddel : hibitane® (verdunde oplossing) of dakin®

-           Steriele kompressen

-           Steriel opvangrecipiënt met deksel

-           Niet-steriele handschoenen

Werkwijze

Uitvoering

-           Materiaal klaar zetten en uitleg geven aan kind wat je gaat doen!!!.

-           Doe  niet steriele handschoenen aan.

-           Doe een intiem toilet bij het kind of laat het kind het zelf doen indien het over voldoende competentie tot zelfzorg beschikt.

-           Bij een meisje : laat haar in spreidstand staan met gehurkte benen.

-           Doe zo de genitaliënontsmetting. Aandachtspunt : ontsmet van boven naar beneden en met de grote schaamlippen te beginnen.

-           Met duim en middelvinger de grote schaamlippen spreiden  en de binnenkant van de grote schaamlippen ontsmetten ( 1 kompres voor elke kant) droog eventueel nadien.

-           Ontsmet de binnenkant van de kleine schaamlippen en de urethra-opening telkens met een nieuw kompres

-           Bij een jongen : laat hem rechtstaan langs het toilet

-           Ontsmet met een kompres de uitwendige penis.

-           Schuif de voorhuid naar achteren en ontsmet het eikeltje telkens weer met een nieuw kompres, droog eventueel nadien

-           Laat het kind op het toilet gaan zitten in spreidzit ( een jongen mag eventueel blijven rechtstaan)

-           Open het opvangrecipiënt en laat het kind hierin urineren op volgende manier : kleine portie (=beginportie) urine laten wateren in het toilet, dan nodige hoeveelheid

            urine in het steriel recipiënt opvangen en de rest  laten uitwateren in het toilet

-           sluit het recipiënt af en doe de handschoenen uit.

Nazorg

 

-           Observeer de urine en was de handen

-           Identificeer het urinestaal en vul de aanvraagbon in + methode van afname vermelden en noteer ook het uur van de afname op het aanvraagformulier

 

 

Hoe wordt midstream urine bewaard?
De urine wordt best zo snel mogelijk naar het labo of  gebracht.  Als dit niet mogelijk is, bewaar deze dan in de koelkast, maar niet langer dan 24 uur.
Op kamertemperatuur kunnen aanwezige bacteriën zich snel vermeerderen, vaak al binnen één uur.
Daardoor zou een onbetrouwbaar beeld kunnen ontstaan, aangezien deze bacteriën oorspronkelijk niet in die aantallen aanwezig waren.

 

-           Rapporteer in het verpleegdossier.

complicaties

-           Bijbesmettingen van het urinestaal : bijbesmetting komt vooral van haar of ander materiaal van het perineum dat in het recipiënt valt.

-           Bacteriën van de handen, de huid, de kleding die in het potje kunnen vallen.

Aandachtspunten

-           Ochtendurine  is het ideaalst voor microbiologisch onderzoek

Kritische kwaliteitskenmerken.

 

-           Voorkom bijbesmetting van het urinestaal door een goede uitvoering van hoger beschreven techniek

X