TIP
Ga naar
az Vesalius
- Documenten
Privacyverklaring
Help
Aanmelden
'' is ingesteld als uw startportaal
Wijzigingenpaneel sluiten
Wijzigingen:   Cytomegalovirus DNA: niet vergoed door RIZIV
Herpes simplex virus DNA: speciale terugbetalingsvoorwaarden (zie labogids) + extra roze eSwab vereist indien ook cultuur gevraagd
Varicella zoster virus DNA: speciale terugbetalingsvoorwaarden (zie labogids) + extra roze eSwab vereist indien ook cultuur gevraagd
Screening ESBL (nieuw)
Enterovirus RNA: speciale terugbetalingsvoorwaarden (zie labogids)
Aanvraagformulier klinische biologie - Microbiologie (Versie 4)
Samenvatting

Aanvraagformulier klinisch laboratorium voor microbiologie

Bekijk document
X