TIP
Ga naar
az Vesalius
- Documenten
Privacyverklaring
Help
Aanmelden
'' is ingesteld als uw startportaal
Wijzigingenpaneel sluiten
Wijzigingen:   Nieuwe versie
Aanvraagformulier Palliatief forfait (statuut) thuis (Versie 4)
Samenvatting

Formulier bestemd om goedkeuring aan te vragen voor de palliatieve forfait bij de adviserende arts van de mutualiteit. Het aanvraagformulier moet worden ingevuld door de huisarts.

Bekijk document
X